Välkommen till
Nora/
Bergslagens
kammar-
musikförening!

Vi arrangerar
Nora kammarmusikfestival
i juni varje år!

 

 

Kontakt

kontakta.oss@norabergslagenskmf.se

Bli medlem

Välkommen som medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening
Du ska förstås komma för att lyssna på konserterna under Nora kammarmusikfestival.
Men du är också välkommen att delta i arbetet med festivalen.
Det bästa sättet är att bli medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening
du får 30 kronor i rabatt på entrén till konserterna under Nora kammarmusikfestival.

Medlemsavgift 2018: 100 kronor/person och år.
Bankgiro 748-7903. Ange ”Nytt medlemskap”.
Skicka ditt namn, din adress och din e-postadress till
kontakta.oss@norabergslagenskmf.se
Välkommen!
Nora/Bergslagens kammarmusikförening
Birgitta Borg, ordförande 

Styrelse

vald på årsmötet den 11 mars 2018
Ordförande Birgitta Borg
Kassör Elizabeth Franzén
Sekreterare Anders Hemström
Ledamöter Lars-Erik Larsson, Kenneth Arnelöf
Suppleanter Håkan Nyqvist, Lena Sjölund
Adjungerad, konstnärlig ledare Katarina Andreasson

Medlemserbjudande!

Som medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening får du:
– rabatterat entrépris (150 kronor, ordinarie pris 180 kronor)
till konserterna under Nora kammarmusikfestival.

Du får också
– gå för medlemspris 100 kronor (ordinarie pris150 kronor) på konserter
arrangerade av Örebro kammarmusikförening se också facebook.

Välkommen!

Om oss

Nora/Bergslagens kammarmusikförening har som mål
– att öka intresset för kammarmusik genom
– att arrangera Nora kammarmusikfestival i juni varje år, med konserter och kurser för barn, ungdomar och vuxna.

Under Nora kammarmusikfestival står lusten till musik och spelglädje i centrum. Vi vill bjuda på en variationsrik repertoar av hög kvalitet. Vi vill nå en bred grupp av besökare och kursdeltagare.

Genren kammarmusik uppfattas ofta som begränsad till klassisk musik. Men, som framgår av våra konsertprogram ser vi även jazzmusik som en lika intressant form av kammarmusik. Att blanda genrer ger alla, inte minst barn och ungdomar, en inspiration att utforska nya musikformer.

Vi har en långsiktig tanke med att skapa aktiva möten mellan barn, ungdomar, vuxna amatörmusiker och professionella musiker.
Genom dessa möten vill vi bidra till att inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt musicerande för att trygga återväxten av musiker.
De skickliga musiker vi har idag har inte bara talang och hårt arbete bakom sig, de berättar ofta om sina tidiga inspirerande upplevelser som fick dem att börja musicera och alla viktiga lärare som stöttat dem att fortsätta.

Det är här som Nora kammarmusikfestival – tillsammans med musikkurserna – har en viktig uppgift att fylla för barn och unga.
Genom att integrera kurser och festival kan vi ge dem upplevelser som inspirerar till fortsatt musicerande.
Det gör att vi på sikt kan trygga återväxten av musiker och utveckla kulturlivet i regionen.

För att kunna nå ut brett är vår ambition att hålla överkomliga kursavgifter och biljettpriser.
Vi samarbetar med Sveriges orkesterförbund, SOF och Riksförbundet unga musikanter, RUM.

Konstnärlig ledare för både kurser och festival är Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare vid Svenska kammarorkestern i Örebro, dirigent och professor.

Birgitta Borg/ordförande
Nora/Bergslagens kammarmusikförening