Välkommen till
Nora/
Bergslagens
kammar-
musikförening!

Vi arrangerar
Nora kammarmusikfestival
i juni varje år!

Bli medlem

Välkommen som medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening

Det är vi som arrangerar Nora kammarmusikfestival i juni varje år.
Du ska förstås komma för att lyssna på konserterna under Nora kammarmusikfestival. Men vi skulle också välkomna om du vill delta i arbetet med festivalen. Det gör du bäst genom att bli medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening.

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kronor per person och år.
För att bli ny medlem räcker det med att skicka ditt namn, din adress och din e-postadress till
kontakta.oss@norabergslagenskmf.se
samt betala in din medlemsavgift (100 kronor) till bankgiro 748-7903. Ange ”Nytt medlemskap”.

Årsmötet äger rum den 11 mars 2018 klockan 15.00. Plats återkommer vi till.

Välkommen!
Nora/Bergslagens kammarmusikförening
Birgitta Borg, ordförande 

Kontakta oss

kontakta.oss@norabergslagenskmf.se

STYRELSE
Ordförande Birgitta Borg
Kassör Elizabeth Franzén
Sekreterare Anders Hemström
Ledamöter Lars-Erik Larsson, Kenneth Arnelöf
Suppleant Kerstin Kvarnbrant
Adjungerad, konstnärlig ledare Katarina Andreasson

Om oss

Nora/Bergslagens kammarmusikförening har som mål
– att öka intresset för kammarmusik genom
– att arrangera Nora kammarmusikfestival varje år, med konserter och kurser för barn, ungdomar och vuxna.

Under Nora kammarmusikfestival står lusten till musik och spelglädje i centrum. Vi vill bjuda på en variationsrik repertoar av hög kvalitet. Vi vill nå en bred grupp av besökare och kursdeltagare.

Genren kammarmusik uppfattas ofta som begränsad till klassisk musik. Men, som framgår av våra konsertprogram ser vi även jazzmusik som en lika intressant form av kammarmusik. Att blanda genrer ger alla, men inte minst barn och ungdomar, en inspiration att utforska nya musikformer.

Vi har en långsiktig tanke med att skapa aktiva möten mellan barn, ungdomar, vuxna amatörmusiker och professionella musiker.
Genom dessa möten vill vi bidra till att inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt musicerande för att trygga återväxten av musiker.
De skickliga musiker vi har idag har inte bara talang och hårt arbete bakom sig, de berättar ofta om sina tidiga inspirerande upplevelser som fick dem att börja musicera och viktiga lärare som stöttade dem att fortsätta.

Det är här som Nora kammarmusikfestival – tillsammans med musikkurserna – har en viktig uppgift att fylla för barn och unga.
Genom att integrera kurser och festival kan vi ge dem upplevelser som inspirerar till fortsatt musicerande.
Det gör att vi på sikt kan trygga återväxten av musiker och utveckla kulturlivet i regionen.

För att kunna nå ut brett är vår ambition att hålla överkomliga kursavgifter och biljettpriser.
Vi samarbetar med Sveriges orkesterförbund och Riksförbundet unga musikanter, RUM.

Konstnärlig ledare för både kurser och festival är Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare vid Svenska kammarorkestern i Örebro, dirigent och professor.