Om Nora kammarmusikfestival

Lusten till musiken och spelglädje ska stå i centrum.

Nora kammarmusikfestival har vuxit för varje år. Förutom att vi bjuder på ett digert konsertprogram på hög nivå, ordnar vi kurser i orkesterspel och kammarmusik för unga och vuxna.

Vi vill att lusten till musiken och spelglädje ska stå i centrum under festivalen. Tanken med hela festivalpaketet med konserter och kurser är att mötas över gränserna och inspirera varandra genom att musicera tillsammans och att låta noranejden sjuda av musik.

Vi vill ta ett ansvar för återväxten inom främst de klassiska orkesterinstrumenten i Sverige. Flera av landets högskolor saknar idag helt studenter på vissa instrument. För att hitta kärnan till detta behöver vi gå ner i åldrarna och fånga upp ungdomarna tidigt. Genom att musicera tillsammans med varandra och med professionella musiker, lyssna på Master Classes och konserter – blandat med mycket skoj och glädje – tror och hoppas vi kunna ge en kick till ungdomar att vilja fortsätta spela. I konceptet ingår att medverkande konsertensembler också undervisar på kurserna.

Sverige har många duktiga musiker och det vill vi visa upp. Men vi har också lyckats med ambitionen att presentera internationella inslag.

Vi avslutar festival och kurser med en festkonsert. Alla kursdeltagare och de flesta av veckans konserterande ensembler bildar tillsammans en stor orkester. Vi möts alla i ett gemensamt projekt. Vid festkonserten får vi dessutom ofta celebert besök.

Det är ett stort arbete att sätta etablera den här typen av projekt och det kräver ekonomiska resurser. Utan våra bidragsgivare och sponsorer hade vi stått oss slätt. Allt arbete bedrivs ideellt i Nora/Bergslagens kammarmusikförening. Till nästa år hoppas jag att vi är en stor skara nya medlemmar i vår förening som vill fortsätta utveckla festivalen. Bli medlem redan nu!

Jag hälsar alla hjärtligt VÄLKOMNA att dela dessa veckor med oss! Vi ser fram emot att träffa er!

Katarina Andreasson

Konstnärlig ledare och projektledare för festival och kurser