Välj en sida

18 mars klockan 14:30 Åkerby herrgård, OBS lokalbyte till Fåsjön konferens
Läs kallelse till årsmöte >>PDF<< öppnas i nytt fönster.

Alla medlemmar är varmt välkomna!
Medlemsavgiften om 100 kronor/person och år betalas in före den 15 mars.

Skriv medlem 2023 i meddelanderaden
Bankgironummer 748-7903 skriv medlem 2023 i meddelanderad
swishnummer: 123 137 84 70

Årsmötet sker i Fåsjön konferens på Åkerby!

Publicerad 25 februari 2023