Välj en sida

Välkommen till
Nora/
Bergslagens
kammar-
musik-
förening!

Vi arrangerar
Nora kammarmusikfestival
i juni varje år!
Och
Konsertserier.

Kontakt

• e-post
• facebook 

Föreningens org.nummer:
802493-4476
Bankgiro 748-7903.
Swish: 123 137 84 70

Välkommen som medlem

i Nora/Bergslagens kammarmusikförening.

Du får –
• 30 kronor i rabatt på entrén till alla konserter under Nora kammarmusikfestival
samt till övriga konserter som vi arrangerar.

• medlemsbrev med information om vår verksamhet – årsmöte, konserter och kurser.

Medlemsavgift 2024:
Enskilda medlemmar
100 kronor/person och år.
Föreningar 200 kronor/förening och år
Bankgiro
748-7903. Swish 123 137 84 70
Ange ”Ny medlem”.
Skicka ditt namn, din adress och din e-postadress till
>> kontakta.oss[at]norabergslagenskmf.se
>>Våra stadgar

Årsmötet 2024!

Årsmötet ägde rum den 23 mars klockan 14:00 på Åkerby herrgård.
Därefter konsert med Duo Ukraina
Ganna Nuzha, cello och Inna Dovbnia, piano ”Till Sverige – med kärlek från Ukraina”

Styrelse
Ordförande
Anders Hemström
Vice ordförande Håkan Nyqvist
Kassör/sekreterare Elizabeth Franzén
Ledamöter Birgitta Norén, Lars-Erik Larsson
Suppleanter Björn Johansson och Dieter Hilpmann
Revisor Jan Kallenbäck Revisors suppleant Ingvar Bratt
Adjungerad, konstnärlig ledare Katarina Andreasson
Valberedning: sk. Bo Eckhardt. Kersti Esselwall-Smårs och Ingegerd Holmgren.

Uppdaterad 2024-03-25

Medlemserbjudande!

Som enskild medlem eller föreningsmedlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening
får du –
30 kronor i rabatt på entrépriset till konserter under Nora kammarmusikfestival
och vid våra övriga konsertarrangemang.

Du får också
– gå för medlemspris 100 kronor (ordinarie pris 150 kronor) på konserter
arrangerade av >>Örebro kammarmusikförening.

Om oss

Nora/Bergslagens kammarmusikförening

har som mål

– att öka intresset för kammarmusik genom
– att arrangera Nora kammarmusikfestival i juni varje år, med konserter och kurser för barn, ungdomar och vuxna.

Under Nora kammarmusikfestival står lusten till musik och spelglädje i centrum.
Vi vill bjuda på en variationsrik repertoar av hög kvalitet.
Vi vill nå en bred grupp av besökare och kursdeltagare.

Genren kammarmusik uppfattas ofta som begränsad till klassisk musik.
Men, som framgår av våra konsertprogram ser vi även jazzmusik som en lika intressant form av kammarmusik.
Att blanda genrer ger alla, inte minst barn och ungdomar, en inspiration att utforska nya musikformer.

Vi har en långsiktig tanke med att skapa aktiva möten mellan barn, ungdomar, vuxna amatörmusiker och professionella musiker.
Genom dessa möten vill vi bidra till att inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt musicerande för att trygga återväxten av musiker.

Dagens skickliga musiker har inte bara talang och hårt arbete bakom sig, de berättar ofta om sina tidiga inspirerande upplevelser som fick dem att börja musicera och sist men inte minst – alla viktiga lärare som stöttat dem att fortsätta.

Det är här som Nora kammarmusikfestival – tillsammans med kurserna – har en viktig uppgift att fylla för barn och unga.
Genom att integrera kurser och festival kan vi ge dem upplevelser och möten som inspirerar till fortsatt musicerande.
Det gör att vi på sikt kan trygga återväxten av musiker och utveckla kulturlivet i regionen.

Konstnärlig ledare för både kurser och festival är Katarina Andreasson,
1:a konsertmästare vid Svenska kammarorkestern i Örebro, dirigent och professor.

För att kunna nå ut brett är vår ambition att hålla överkomliga kursavgifter och biljettpriser.

Vi samarbetar med >> Sveriges orkesterförbund/SOF, Kulturens bildningsverksamhet (till och med den 31/12 2023 – sedan avvecklar Kulturens sin verksamhet på grund av minskad statlig kulturbudget) samt RUM/Riksförbundet unga musikanter
Vi är medlemmar i Sveriges orkesterförbund, >>Kammarmusikförbundet och >>Örebro kammarmusikförening och är samverkansförening med >>Studieförbundet vuxenskolan/Örebro län.

ps. För att bredda och förlänga säsongen arrangerar vi också flera konserter under året när ekonomin så tillåter. ds.

Styrelsen för  Nora/Bergslagens kammarmusikförening