Välkommen till
Nora/
Bergslagens
kammar-
musikförening!

Vi arrangerar
Nora kammarmusikfestival
i juni varje år!

 

Kontakt

• e-post
• facebook 

Föreningens organisationsnummer:
802493-4476

Bli medlem

Välkommen som medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening
Genom ditt medlemsskap stöttar du festivalen.
Du får 30 kronor i rabatt på entrén till konserterna under Nora kammarmusikfestival.

Medlemsavgift 2019: 100 kronor/person och år.
Bankgiro 748-7903. Swish: 123 137 84 70
Ange ”Ny medlem”.
Skicka ditt namn, din adress och din e-postadress till
>> kontakta.oss@norabergslagenskmf.se
Välkommen!
Nora/Bergslagens kammarmusikförening
genom Birgitta Borg, ordförande 

Styrelse

vald på årsmötet den 16 mars 2019
Ordförande Birgitta Borg
Kassör Elizabeth Franzén
Sekreterare Lars-Erik Larsson Anders Hemström
Ledamöter Anders Hemström, Kenneth Arnelöf
Suppleanter Håkan Nyqvist, Anders Järliden
Adjungerad, konstnärlig ledare Katarina Andreasson

Medlemserbjudande!

Som medlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening
får du
– rabatterat entrépris (150 kronor, ordinarie pris 180 kronor)
till konserter under Nora kammarmusikfestival.

Du får också
– gå för medlemspris 100 kronor (ordinarie pris 150 kronor) på konserter
arrangerade av Örebro kammarmusikförening se också facebook.

Om oss

 

Nora/Bergslagens kammarmusikförening har som mål
– att öka intresset för kammarmusik genom
– att arrangera Nora kammarmusikfestival i juni varje år, med konserter och kurser för barn, ungdomar och vuxna.

Under Nora kammarmusikfestival står lusten till musik och spelglädje i centrum. Vi vill bjuda på en variationsrik repertoar av hög kvalitet. 
Vi vill nå en bred grupp av besökare och kursdeltagare.

Genren kammarmusik uppfattas ofta som begränsad till klassisk musik. Men, som framgår av våra konsertprogram ser vi även jazzmusik som en lika intressant form av kammarmusik. Att blanda genrer ger alla, inte minst barn och ungdomar, en inspiration att utforska nya musikformer.

Vi har en långsiktig tanke med att skapa aktiva möten mellan barn, ungdomar, vuxna amatörmusiker och professionella musiker.
Genom dessa möten vill vi bidra till att inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt musicerande för att trygga återväxten av musiker.
Dagens skickliga musiker har inte bara talang och hårt arbete bakom sig, de berättar ofta om sina tidiga inspirerande upplevelser som fick dem att börja musicera. Och sist men inte minst alla viktiga lärare som stöttat dem att fortsätta.

Det är här som Nora kammarmusikfestival – tillsammans med musikkurserna – har en viktig uppgift att fylla för barn och unga.
Genom att integrera kurser och festival kan vi ge dem upplevelser som inspirerar till fortsatt musicerande.
Det gör att vi på sikt kan trygga återväxten av musiker och utveckla kulturlivet i regionen.

För att kunna nå ut brett är vår ambition att hålla överkomliga kursavgifter och biljettpriser.
Vi samarbetar med Sveriges orkesterförbund, SOF och Riksförbundet unga musikanter, RUM.

Konstnärlig ledare för både kurser och festival är Katarina Andreasson,
1:a konsertmästare vid Svenska kammarorkestern i Örebro, dirigent och professor.

Birgitta Borg/ordförande
Nora/Bergslagens kammarmusikförening