Välj en sida

Teresa da Palma Pereira

Teresa da Palma Pereira som har examen från Lissabons Superior School of Music med Tania Achot som huvudlärare, har också studerat för Artur Pizarro, Grigory Gruzman, Jan Michiels och Claudio Martinez Mehner.

Teresa da Palma Pereira

Teresa da Palma Pereira

Hon har deltagit i master classes med berömda pianister som Helena Sá e Costa, Sequeira Costa, Paul Badura-Skoda, Dimitr Baskhirov, Lyudmila Rochina, Eldar Nebolsin, Galina Eguiazarove, Boris Berman, Jeffrey Swann, Dominique Weber, Matti Raekallio, Ferenc Rados och Rita Wagner.

Efter masterexamen i Performance vid Portugals katolska universitet har hon genomgått forskarutbildning vid Kungliga konservatoriet i Bryssel under handledning av Jan Michiels, där hon vann en tävling mellan de bästa studenterna på samtliga instrument och fick framträda som solist i Bryssels kammarorkester.

För närvarande skriver hon på en doktorsavhandling i Music Performance vid Center for Investigation in Science and Technology in Arts vid Portugals katolska universitet med professor Sofia Lourenço som handledare.

Teresa da Palma Pereira har belönats med en lång rad nationella och internationella priser däribland första pris i Maria Campinas internationella tävling, andra pris i Nationella tävlingen för unga pianister (Adriano Jordãopriset), hedersomnämnande i Citta di Bardetta- tävlingen i Italien och juryns speciella utlåtande i Concours International de Piano son Altesse la Princesse Lalla Meryem, (Ers kungliga höghets prinsessan Lalla Meryems pianisttävling), i Marocko med pianisten Domonique Merlet som juryns ordförande.

Teresa da Palma Pereira har gett en lång rad pianoaftnar i Portugal, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Ungern, Brasilien, Kina och Sverige och framträtt tillsammans med många portugisiska och utländska orkestrar. Hon har nyligen spelat in sin första CD Transfigured Waltz.

Graduated from Lisbon’s Superior School of Music under the orientation of Tania Achot, Teresa da Palma Pereira has also studied with Artur Pizarro, Grigory Gruzman, Jan Michiels and Claudio Martinez Mehner.

She participated in master classes with famous pianists such as Helena Sá e Costa, Sequeira Costa, Paul Badura-Skoda, Dimitri Baskhirov, Lyudmila Rochina, Eldar Nebolsin, Galina Eguiazarova, Boris Berman, Jeffrey Swann, Dominique Weber, Matti Raekallio, Ferenc Rados and Rita Wagner.

After concluding the Master’s Degree in Performance at Catholic University of Portugal , has engaged and concluded a Post-Graduation in Royal Conservatory of Brussels, under the orientation of Jan Michiels, where she has won a contest amongst the best students of all instruments, so to act as soloist with Chamber Orchestra of Brussels.

Is now making the Doctorat in Music Performance at Center for Investigation in Science and Technology in Arts of Catholic University of Portugal, under the orientation of Professor Sofia Lourenço, with a scholarship from the Foundation for Science and Technology.

Has been laureate with several national and international awards, in between them the 1st Award of “Maria Campina” International Contest; 2nd Award of II National Contest for Young Pianists (Prize Adriano Jordão); Merit Degree from the “Città di Barletta Contest”, in Italy; 2nd Award and jury’s special mention on the Concours International de Piano Son Altesse Royal la Princesse Lalla Meryem, in Marroco, presided by pianist Dominique Merlet.

Teresa da Palma Pereira has given several recitals in Portugal, France, Belgium, Italy, Netherlands, Hungary, Brasil, China and Sweden and performed with many portuguese and foreign orchestras. Recently, she has recorded her debut CD “ Transfigured Waltz “.