Välj en sida

Festivalen 2016

Nora 28 juni 2016

Hej.

Jag vill tacka alla, som på olika sätt var med och möjliggjorde det fantastiskt fina samarbete vi hade omkring orkesterkursen för ungdomar, kammarmusikkursen för vuxna fritidsmusiker, integrationsarbetet med Bodypercussion samt alla de fina konserterna i Nora Kammarmusikfestival i år!

Vi nådde ett 40-tal ungdomar från hela landet och även ett 20-tal nyanlända ungdomar från Nora. Vuxenkursen hade tre deltagande ensembler från både Sverige och Danmark. Det är redan efter tre år tydligt, att orkesterkursen nått ett bra rykte runt omkring i Sverige och deltagarantalet har nästan fördubblats sedan det första året. Samarbetet mellan de professionella orkestrarna och Kulturskolorna på det sätt vi gjort i år, tror jag är en mycket bra väg för att hjälpa till att säkra återväxten av orkesterinstrumenten bland ungdomar i Sverige. Musiker från Svenska Kammarorkestern och GöteborgsOperan och musiker från Portugal och Tyskland har funnits med som pedagoger i de båda kurserna samt pedagoger från Kulturskolorna i Örebro, Kumla, Karlskoga, Hällefors och Lindesberg.

Eftersom arbetet med att genomföra Orkesterkurs och Festival drivs av en ideell förening och det är några krafter som arbetar mycket hårt under hela året, bl.a. med att söka bidrag, så finns det naturligtvis mycket mer att önska när det gäller planering och administration. Min förhoppning är, att årets samarbete kan fortsätta och utvecklas, så att vi gemensamt kan fortsätta att bygga denna verksamhet, som jag hoppas känns lika viktig för er som för oss. Just denna form av samarbete är även viktig för att bygga broar mellan utövande musiker och pedagoger. Vi har olika kompetenser att ge till ungdomarna och även till kammarmusikkursen för vuxna amatörmusiker. Tanken med att ha alla dessa ingredienser under samma tak är, att skapa ett musikaliskt sammanhang där vi musicerar på alla nivåer med varandra, för att därigenom inspirera varandra och bygga nätverk i musiklivet.

I stort sett alla de professionella musiker som ger konserter under festivalveckan, möter också ungdomarna från orkesterkursen och vuxenkursen och har olika sorters workshop med dem. Således hade vi på måndagen workshop med Mats Norrefalk och Sèbastien Dubé där de lärde ut tre låtar som ungdomarna var med och spelade på konserten på måndagkvällen. På tisdagen var det workshop med pianotrion Joleda med studenter från Kammarmusikprogrammet vid Musikhögskolan i Örebro. För alla cellister var det celloensemble och för övriga improvisation. På kvällen åkte alla ungdomarna buss till Nora kyrka och lyssnade på konserten med Joleda trion. På fredagen hade blockflöjtisterna och slagverkaren Göran Månsson och Per Gross folkmusikworkshop. Dessemellan var det övningar i orkester och mindre ensembler och stäm-rep. Detta leddes av både utövande musiker och pedagoger. Alla har även fått prova på Alexanderteknik med Anna Åkerlind, som undervisar i Alexanderteknik på Musikhögskolan i Ingesund.

I kurserna ingår det entré till alla veckans konserter. Det fanns möjlighet för ungdomarna att gå på alla veckans konserter på kvällarna och det var ca en tredjedel av ungdomarna som valde att göra det. De vuxna gick på i stort sett alla konserterna. Vuxenkursen har varje dag fått undervisning av utövande professionella musiker från både Sverige, Tyskland/Ryssland och Portugal. På tisdag och torsdag morgon hade vi Bodypercussion med André Soares från Brasilia tillsammans med nyanlända ungdomar i Nora. På lördagen åkte vi till Martingården, där det bor 23 unga nyanlända pojkar, och hade Bodypercussion tillsammans med dem på gården mellan barackerna. Sedan följde ett 15-tal ungdomar därifrån med oss upp till Nora torg, där vi hade offentlig Bodypercussion. Det hela avslutades med Nora-glass nere vid Strandstugan. På kvällen inbjöds de nyanlända till konserten.

Kurserna avslutades med en lång festkonsert i Nora kyrka där vi presenterade mycket av det som gjorts under veckan. Då varvades de professionella musikerna och pedagogerna med ungdomarna och vuxenkursen. I samma ensemble fanns att finna både studenter, ungdomar, professionella musiker och vuxna amatörer. Det blev en kväll fylld av musikglädje och prestigelöst möte över alla gränser. Jag vet att det var fler än jag som gick hem med ett hjärta fyllt av glädje den kvällen! Min förhoppning är, att ungdomarna åker hem med en lust att vilja fortsätta att musicera. Att de kan se förebilder i både de utövande musikerna, pedagogerna och i de vuxna amatörmusikerna. Förhoppningsvis har även mötet mellan kursdeltagare och nyanlända gett en positiv öppning till integration och samverkan över gränser.

Att ha en åldersspridning i orkesterkursen på 12-20 år är en utmaning. Likaså att inte ha något inträdesprov till kursen. Tanken med detta är, att fånga upp ungdomarna innan de kommer i tonåren då många väljer att sluta spela, samt att det ska vara lusten som driver, inte vilken nivå de spelar på. Första året deltog en liten kille på knappt 12 år som spelade cello. Det första han sa var: – ”jag ska sluta spela cello”.  När han skulle åka hem frågade han: – ”vad ska vi spela nästa år?”.  I år var han med för tredje gången! Samtidigt ska detta spegla situationen som många Kulturskolor har idag: en spridning i ålder, instrument och nivå. I förlängningen kan man tänka sig en kurs i arrangering av musikstycken för musiker/pedagoger, för att kunna ordna samspel för de instrument som just då finns på den Kulturskola man arbetar.

Vi har gjort utvärdering av veckan, vilken kommer att finnas att tillgå framöver.

Hör gärna av er med frågor och förslag.

Vi behöver vara många fler som arbetar med att fortsätta att driva Festival och kurser. Det skulle vara väldigt roligt om ni hör av er till oss. Man behöver inga förkunskaper eller binda sig till att arbeta mycket. Bara att sprida informationen, komma med idéer, sätta upp affischer, bygga nätverk, vara entusiastisk och vara med- det är värdefullt!

Hör då av er till någon av oss i styrelsen.

Så vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar,

Katarina Andreasson

ordf. och konstnärligt ansvarig i NoraBergslagens Kammarmusikförening

tel. 0708/833852

www.norakammarmusikfestival.nu