Välj en sida

Nora/Bergslagens kammarmusikförening kallar till

ÅRSMÖTE
11/3 kl.15.00,
Obs Ny plats: Nora bibliotek
>>Kallelse till årsmöte [PDF]

>>NY Kallelse N-Bkmf 20180311

Bli medlem före den 11 mars!!
100 kr/år och person
Bankgiro 748-7903
Nora/Bergslagens kammarmusikförening