Välj en sida

Under festivalen anordnas flera workshops i Body Percussion, ett sätt att spela på kroppen.

de_spelar_pa_kroppen