Välj en sida

Vi är stolta att få meddela att den 8 augusti 2017 blev Herbert Blomstedt
hedersmedlem i Nora/Bergslagens kammarmusikförening.
Det var Birgitta Borg (ordf), Katarina Andreasson och Marie J:son Lindh Nordenmalm
som överlämnade beviset till föreningens förste hedersmedlem.