Välj en sida

Helena Nyman Panofsky född i Karlsborg. Studerade vid Malmö Musikhögskolas Musikerlinje för Bertil Noren och Lee Morgan och sedan på Northwestern University School of Music in Chicago USA där hon fick ett Diploma Master of Fine Arts. Läs mer om Helena här