Välj en sida

KURSDAGS! 17-22 juni 2023 

Nora kammarmusikfestival firar 10-årsjubileum 2023.
Anmälan till kurserna senast 15 maj
• Orkesterkurs för unga 17-22/6 2023
• Kammarmusikkurs för vuxna och studenter (ni söker som en ensemble) 17-22/6 2023

Gå till KURSER

Infoblad om Orkesterkurs för unga i Nora 2023
Bilden visar ett informationsblad om Kammarmusikkurs Nora 20230617-20230622