Välj en sida

Nora/Bergslagens kammarmusikförening
är stolta och glada!Bilden visar Nora kommuns kulturpris 2024

 Nora kommuns kulturpris 2024
tilldelas Nora /Bergslagens kammarmusikförening

För Nora/Bergslagens kammarmusikförenings insats för kulturlivet i Nora genom den årliga kammamusikfeivalen, konserter och kurser som får fler att upptäcka kammamusikens mångfald. Föreningens arrangemang och sommarläger för ugndomar bidrar till ett rikare liv för dem som vill utvecklas inom musiken.

Nora den 6 juni 2024

Anneli Kammerland

kultur- och fritidsutskottets ordsförande.