Välj en sida

Styrelsen planerar för fullt för kommande konserter under hösten 2021.

Vi hoppas också att du vill fortsätta stötta oss med ditt medlemsskap under 2021.

100 kronor/person och år
Bankgironummer 748-7903
swishnummer: 123 137 84 70
Väl mött!

uppdaterad 2021-03-29