Välj en sida

Tänk, det är redan mars 2021.

Nora kammarmusikfestival logo 2021

Styrelsen planerar för fullt!
Vi vill bjuda in dig till

• en musikalisk vår med två konserter.
Naturligtvis beror det på smittläget om de blir av…

• en härlig kammarmusikfestival, 18-24 juni, för nionde gången, med orkesterkurs för unga, kammarmusikkurs för vuxna och studenter och konserter på olika platser! Årets festival-tema är barock och folkmusik. Vi hoppas att årets kammarmusikfestival ger – så som vi alla vill att det ska vara – tillfällen till musikaliska och mänskliga möten!

• och till två höstkonserter.

Föreningens årsmöte
äger rum den 15 mars klockan 18:30 – digitalt!

Vi hoppas också att du vill fortsätta stötta oss med ditt medlemsskap.

100 kronor/person och år
Bankgironummer 748-7903
swishnummer: 123 137 84 70
Väl mött!

uppdaterad 2021-03-04