Välj en sida

RHYTHM ART DUO

Daniel Berg, marimbasolist, kammarmusiker, tonsättare och pedagog. Han är lektor i musikalisk gestaltning och undervisar i solistiskt slagverk, kammarmusik och slagverksensemble vid musikhögskolorna i Göteborg, Örebro och Stockholm.
Fredrik Duvling, kammar- och orkestermusiker, är flitigt engagerad av landets professionella orkestrar. Han ansvarar för slagverksprofilen vid Ljungskile Folkhögskola och undervisar även i orkesterslagverk vid Musikhögskolan i Örebro.

Daniel Berg och Fredrik Duvling började spela tillsammans 1992. De har en omfattande konsertverksamhet som stöds av Kulturrådet och är flitigt anlitade av skolor, kyrkor och kammarmusikföreningar i Sverige. De turnerar ofta i Sverige och Europa och har ett nära samarbete med många av landets länsmusikstiftelser som t.ex. Kultur i Väst och Västmanlandsmusiken.Rhythm Art Duo vill tillsammans med nu levande tonsättare verka för nykammarmusik med slagverk i centrum. Bland de många som skrivit musik direkt för duon kan nämnas – Paula af Malmborg Ward, Miklós Maros, Loreta Narvilaité och Torbjörn Grass.

Rhythm Art Duo - presentation 2017

Hemsida www.RhythmArtDuo.com