Välj en sida

Treitlerkvartetten 2018

Treitlerkvartetten och Per Gross
Konsert
Nora kyrka måndag den 18 juni klockan 19.

Oscar Treitler, violin
Caroline Waldemarsson-Treitler, violin
Jonna Inge, viola
Filip Graden, cello

Treitlerkvartetten är en av Sveriges mest uppmärksammade unga stråkkvartetter.
Sedan kvartetten bildades 2012 har de etablerat sig som en återkommande ensemble vid festivaler och kammarmusikserier
i Sverige och Europa, som Musik vid Siljan, Arnäs musikvecka, Conway Hall (UK) och Greenfield Hall (USA).
Vid Robert Mann Institute i New York har kvartetten studerat för medlemmar ur Juilliard Quartet, Tokyo Quartet, Brentano Quartet och American Quartet.
Treitlerkvartetten tilldelades Kungliga Musikaliska Akademiens ensemblestipendium 2016 och blev 2017 den första ensemblen att tilldelas stipendium från Gålöstiftelsen.
Under våren 2017 har kvartetten bland annat givit konserter i New York och London samt i Italien, Skottland och runt om i Sverige.
Under hösten 2018 väntar konsertengagemang i Stockholms Konserthus stråkkvartettserie.